Учёба.name – здесь можно скачать бесплатно рефераты, шпоры, шпаргалки, конспекты, лекции

Учёба.name - здесь можно скачать бесплатно рефераты, шпоры, шпаргалки, конспекты, лекции


УЧЁБА.name

Поможем эффективно подготовиться к зачётам, экзаменам и тестам!
У нас вы сможете найти, посмотреть и бесплатно скачать рефераты, шпоры,
шпаргалки, конспекты и лекции по различным предметам!
Скачать рефераты, шпоры, лекцииТеоретичні та організаційно-економічні особливості маркетингової дія

ЗМІСТ

Вступ 5

Розділ 1 Теоретичні та організаційно-економічні особливості маркетингової діяльності у сільськогосподарських підприємствах 9

1.1 Сутність маркетингової діяльності на підприємствах агропромислового комплексу 9

1.2 Методи організації маркетингу на підприємстві 19

Розділ 2 Аналіз господарської діяльності ТОВ "Маяк" Мелітопольського району 26

2.1 Природно - економічна характеристика ТОВ "Маяк" 26

2.2 Аналіз наявності та використання виробничих ресурсів ТОВ "Маяк" 32

2.3 Ефективність реалізації сільськогосподарської продукції у ТОВ "Маяк" 42

Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності у ТОВ "Маяк" 51

3.1 Організ

Скачать реферат

The history of the company

29

Marketing Research Project for a Russian Company Summary. 3 Theory. 4 Identifying market segments. 4 Marketing research. 5 Introduction. 6 The corporation. 7 The history of the company. 7 The choice of the industry . 9 Entering the market of pastas and the present position of the company. 11 The problem of the company. 12 The marketing research. 13 The problem. 13 Research objectives. 13 Research plan. 15 The history of the market of pastas of Saint Petersburg and its present state. 16 Historical approach. 16 The present situation. 16 Products in the market. 17 Market segmentation. 19 The questionnaire. 21 The results. 23 Conclusions. 25 General findings. 26 Recommendations apropos automation of the process of packaging. 27 Reference

Скачать реферат

Ключевые проблемы и задачи актуальных трендов на рынке дистрибуции,

33

Институт менеджмента и бизнеса

Дальневосточного Государственного УниверситетаРЕФЕРАТ

ТЕМА: ERP-система как инструмент развития дистрибьюторского бизнеса

СОДЕРЖАНИЕ

Введение


1. Актуальные тренды на рынке дистрибуции


2. Специфика дистрибьюторского бизнеса: ключевые проблемы и задачи


3. Проблематика выбора ERP-решения


4. Краткий обзор рынка ERP-систем в РФ и СНГ


5. Описание ERP-решения для дистрибьюторского бизнеса: на примере Lawson М3 Distribution

5.1 Позиционирование на рынке

5.2 Функциональные возможности

- Планирование
Скачать реферат

Визначення місії, стратегії фірми

Визначення місії, стратегії фірми.

Закрите акціонерне товариство "Норд" було засноване 23 січня 1964 року в м. Харкові як підприємство галузі виробництва побутової техніки.

Метою створення підприємства було виробництво побутової техніки з ціллю їх, продажу. За тридцять девять років свого існування ЗАТ "Норд" значно розвилося, придбало безліч партнерів і постійних клієнтів. Також вона придбало значний досвід у виробництві і єдину професійну команду.

У ЗАТ "Група "Норд"" завертывать 21 підприємство. Це помітні і великі об"єкти - ВАТ "Красноармійський предприятие "Електродвигун", краматорський предприятие "Кондиціонер", ВАТ "Потенціал". Філія виробництва є в Росії. Росіяни дуже серьойзно побоюються "нордичної експансії". Назва "Норд" раз у раз миго

Скачать реферат

Разновидности современного пиара

1

КУРСОВАЯ РАБОТА

По учебной дисциплине "КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ".

Тема: "ЧЕРНЫЙ, "БЕЛЫЙ" И "РОЗОВЫЙ" PR, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание

Введение


1. Технология "Черного PR"


2. Технология "Белого PR"
3. Технология "Розового PR"

Заключение

Литература

Введение

Практика массовых коммуникаций свидетельствует, что сегодня на ряду с классической связью с общественностью, основанной на "правде, знании и полной информированности", появились её искажённые версии, базирующиеся на манипулятивных технологиях. Шепель В. М. Коммуникационный менеджмент. М.: "Гардарики", 2004 г.

PR в Рос

Скачать реферат

Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи

Чинне законодавство в Україні надає суб"єктам господарювання повну свободу у виборі цінової політики: вони мають право самостійно вирішувати, за якою ціною реалізовувати той чи інший товар, можуть здійснювати розпродажі та знижки на товар, що реалізується, а можуть і встановлювати нічні націнки на певну продукцію. Разом із тим щодо реалізації окремих видів товарів (послуг) законодавець зобов"язує підприємців дотримуватися певних обмежень. Перелік використаних документів

Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються на ресурси, що значно впливають на загальний рівень і динаміку цін, на товари та послуги, що мають вирішальне соціальне значення, а також на продукцію, товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, що займають монопольне (домі

Скачать реферат

Развитие маркетинга

Институт Маркетинга Менеджмента и Финансов

Отчет о производственной практике

На предприятии "Тойота центр"

Выполнила: студентка 3 курса ФСПО Симанова Алина Геннадьевна

Воронеж 2007 г.

Оглавление:

Введение.

Раздел
1. Развитие маркетинга.

Тема
1. "Социальные основы маркетинга: удовлетворение потребностей человека"

Тема
2. "Управление маркетингом"

Раздел
2. Архитектура маркетинга.

Тема
3. "Маркетинговая среда"

Тема
4. "Маркетинговая информационная система и маркетинговые исследования"

Тема
5. "Сегментирование, отбор целевых рынков

Скачать реферат

Сила притяжения торгового предприятия - способность создавать поток

3

"Розничные магниты" в торговых центрах: технология создания и управления

Технология формирования так называемых розничных магнитов, успешно примененная в процессе проектирования торгового комплекса, поможет сделать их работу эффективной, увеличить интенсивность потребительского потока и, как следствие, повысить привлекательность комплекса в глазах арендаторов, что, в свою очередь, позволит увеличить рентабельность вложений в объекты недвижимости владельцев торговых центров.

Условия успешного притяжения

Силу притяжения торгового предприятия можно определить как его способность создавать поток посетителей из ближней, средней или дальней торговых зон, понуждать людей посещать его планово и совершать это неоднократно. Количество посет

Скачать реферат

Инфляция: сущность, последствия и пути преодоления

Введение
Раздел I. Сущность и виды инфляции:
1.1
Сущность инфляции
1.2
Измерение инфляции
1.3
Виды инфляции
Раздел II. Причины и механизмы инфляции:
2.1
Причины инфляции
2.2
Инфляция спроса и предложения
Раздел III. Социально-экономические последствия инфляции и антиинфляционная политика:
3.1
Влияние инфляции на все стороны жизни общества и его социально-экономическое развитие
3.2
Особенности инфляции в Украине
3.3
Антиинфляционная политика и её осуществление в Украине
Выводы
Список использованных источников
Приложения

Скачать реферат

Особенности уплаты НДС при выполнении соглашений

Тема работы: Особенности уплаты НДС при выполнении соглашений
Тип работы: Реферат

При выполнении соглашений НДС уплачивается в соответствии с гл.21 НК РФ Не подлежит налогообложению:

Передача на безвозмездной основе имущества, необходимого для выполнения работ по соглашению, между инвестором по соглашению и оператором соглашения в соответствии с программой работ и сметой расходов, которые утверждены в установленном соглашении порядке.Передача организацией, являющейся участником, не имеющего статуса юридического лица, объединения организацией, выступающего в качестве инвестора в соглашении, другим участникам такого объединения соответствующей доли произведенной

Скачать реферат

Налоги и платежи при использовании соглашения

Тема работы: Налоги и платежи при использовании соглашения
Тип работы: Лекция

При выполнении соглашения, если соглашения заключены после проведения аукциона на предоставлении права пользования недрами на других условиях, чем раздел продукции и признания аукциона несостоявшимся инвестор уплачивает:


НДС

Налог на прибыль организации

ЕСН

Налог на добычу полезных ископаемых

Платежи за пользование природными ресурсами

Плату за негативное воздействие на окружающую среду

Плату за пользование водными объектами

Государственную пошлину

Таможенные сборы

Земельный налог

Акциз за исключением акциз

Скачать реферат

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции

Тема работы: Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
Тип работы: Реферат

Эти взаимоотношения регулируются законом №225ФЗ от 30.12.1995г. "О соглашениях о разделе продукции" и №65ФЗ от 06.06.2003г. Введена глава 26.4 НК РФ определения

Инвестор-это юридическое лицо или объединение юридических лиц, осуществляющее вложения собственных, заемных или привлеченных средств в поиск, разведку и добычу минерального сырья и являющиеся пользователем недр на условиях соглашения.Продукция-полезное ископаемое, добытое из недр на РФ, а также на континентальном шельфе РФ и в пределах исключительной экономической зоны РФ, на участке недр, предоставленном инвестору, и пер

Скачать реферат