- Маркетинг - Бесплатно скачать рефераты, шпоры, лекции, реферат

Учёба.name - здесь можно скачать бесплатно рефераты, шпоры, шпаргалки, конспекты, лекции


УЧЁБА.name

Поможем эффективно подготовиться к зачётам, экзаменам и тестам!
У нас вы сможете найти, посмотреть и бесплатно скачать рефераты, шпоры,
шпаргалки, конспекты и лекции по различным предметам!
Скачать рефераты, шпоры, лекции » МаркетингСовременные склады и базы, предназначенные для приема, хранения, ком

2

План.


1.1. Технологическое оборудование складов.


1.2. Подъемно- транспортное оборудование.


2.1. Режим работы предприятия.


2.2. Материальная ответственность.


3. Задача.


4. Список литературы.

1.1. Технологическое оборудование складов.

Постоянно возрастающий объем производства товаров народного потребления вызывает необходимость совершенствовать систему обслуживания населения, которая в немалой степени зависит от оперативного маневрирования запасами товаров. Их образование и хранение требуют соответствующей материально- технической базы складского хозяйства.

В последние годы на

Скачать реферат

Исторические и правовые аспекты понятия "торговая марка"

49

Содержание

Введение

Раздел 1 Исторические и правовые аспекты понятия "торговая марка"

1.1 Формирование законодательной базы

1.2 Свойства и экономическая сущность торговой марки

1.3 Ценность торговой марки на рынке

Раздел 2 Управление торговой маркой

2.1 Принятие решений при менеджменте торговой маркой

2.2 Управление торговой маркой на примере организации франчайзной системы в бизнесе

2.3 Единая торговая марка Европейского союза

Выводы

Введение

С развитием экономики Украины все более важным элементом рыночной экономики становятся такие объекты промышленной собственности, как фирменные наименования, товарные зн

Скачать реферат

Залучення посередників до реалізації товарів

3

План
1. Товарорух та збут…………………………………………………………... 2
2. Сегментація ринку велосипедів……………………………………………. 9
Список використаної літератури………………………………………………. 14

1. Товарорух та збут
Незважаючи на те, що при використанні послуг посередників виробник певною мірою втрачає контроль за реалізацією товарів, більшість підприємців вважає вигідним залучення посередників. Довжину каналу збуту визначає кількість посередників, через яких товар проходить на шляху від виробника до споживача. Рівень каналу збуту - будь-який посередник, що виконує ту чи іншу роботу щодо просування товару до споживача.
Концепція збуту стверджує, що споживачі не будуть купувати товар компанії в достатній для її існування кількості, якщо вона не

Скачать реферат

Формування споживчих властивостей асортименту східних ласощів в проц

Теоретичні аспекти дослідження ринку

51

Зміст


Зміст 1
Вступ 2
Розділ
1. Теоретичні аспекти дослідження ринку. 3
Розділ
2. Стан ринку взуття на Україні. 23
Розділ
3. Товарознавство взуття. 28
Розділ
4. Опис виробничого підприємства "Комфорт" 36
Розділ
5. Маркетинговий план для просування товару на ринку, розроблений мною для АТ "Комфорт". 45
Висновки 48
Використана література. 51

Вступ

Для аналізу конкурентоспроможності на глобальному та регіональному ринках я обрала ринок взуття і зробила це з декількох причин. По-перше, мене цікавить, який потенціал та можливості України у цій сфері. По-друге, в зв"язку з все більшою

Скачать реферат

Характеристика плодових вин та сировини для їх виготовлення

7

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра товарознавства та експертизи продовольчих товарів

РЕФЕРАТ

з дисципліни "Товарознавство продовольчих товарів"

на тему:

«Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання"

Студентки 4 курсу 5 групи

товарознавчого факультету

Дьоміної Анни

м. Київ 2008

Зміст

Вступ
1. Загальна характеристика плодових вин та сировини для їх виготовлення
2. Класифікація і характеристика плодових вин
3. Технологія виробництва плодових вин
4. Вимог

Скачать реферат

Загальна характеристика їстівного каштану, історія його походження т

2

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університетКафедра товарознавства та експертизи продовольчих товарів

РЕФЕРАТз дисципліни "Товарознавство продовольчих товарів"

на тему:

«Товарознавча характеристика їстівних каштанів"м. Київ 2008

Зміст

Вступ

Загальна характеристика та походження каштану Хімічний склад плодів та загальна цінність каштану для природи та промисловості

Хвороби каштану та його плодів

Якість, безпечність, умови транспортування і зберігання каштанів

Висновок

Список використаної літе

Скачать реферат

Управління якістю цукру на виробничому і в торгівельному підприємств

17

39

Зміст

Вступ


1. Комплексний підхід до управління якістю цукру

Роль цукру в харчуванні людини

Управління якістю цукру на виробничому підприємстві

Управління якістю цукру в торгівельному підприємстві


2. Товарознавча характеристика цукру, що виробляється в Житомирській області

Матеріали та методи дослідження

2.2 Якість цукру, що виробляється в Житомирській області


2.2.1. Органолептичні показники


2.2.2. Фізико-хімічні показники
2.2.3. Показники безпеки


3. Конкурентоспроможність цукру, що виробляється на різних підприємствах Житом

Скачать реферат

Стан і перспективи розвитку виробництва шампанських вин в Україні

11

11

3

Міністерство освіти України

Київський державний торговельно-економічний університет

Кафедра товарознавства та експертизи продовольчих товарів

"Допущено до захисту"

Завідувач кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів,

доцент, к.т.н. ____________ Є.В.Тищенко

""___""___________2000 р. Дипломна роботаз теми: "Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність"

(на матеріалах НТЦ "Радунь")студентки V курсу 1 групи

товарознавчого факультету

денної форми
Скачать реферат

Класифікація та групова характеристика асортименту косметичних товар

2

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра товарознавства та експертизи непродовольчих товарів

Курсова робота

з експертизи непродовольчих товарів

на тему:

„Товарознавча експертиза якості імпортних косметичних товарів"

(на матеріалах магазину „Астера" м. Полтава )

Виконала

Студентка групи Науковий керівник:

Професор кафедри Козьмич Д.І

Полтава 2007

ПЛАН

Вступ


1. Значення експертизи для підвищення якості товарів.


2. Класифікація та групова характеристика асортименту косметичних товарів.

Класифікація


Скачать реферат

Класифікація жіночого шкіряного взуття

2

УКООПСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

кафедра товарознавства і експертизи непродовольчих товарів

КУРСОВА РОБОТА

На тему: "Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави".

Студента IV курсу

спеціальності 6.050301

„Товарознавство і

комерційна діяльність"

групи Полтава 2007

ЗМІСТ

Стор.

Вступ……………………………………………………………………………….3


1. Класифікація жіночого шкіряного взуття……………………………………5


2. Номенклатура показників якості жіночого шкіряного взуття………………8


Скачать реферат

Товарознавча експертиза шоколаду, який надходить в Україну через мит

5

Вступ

Розділ I Проблеми насичення ринку України якісними шоколадними виробами в Україні


1.1. Сучасний стан ринку шоколаду в Україні


1.2. ДМСУ як структура державного контролю щодо переміщення через митний кордон товарів та інших предметів


1.3. Законодавча база, яка регламентує порядок і правила пропуску шоколаду

Розділ II Товарознавча експертиза шоколаду, який надходить в Україну через митний кордон


2.1. Класифікація товарознавча шоколаду та за УКТ ЗЕД, що оформлюється на Північній регіональній митниці


2.2. Товарознавча експертиза шоколаду


2.2.1. Хара


Скачать реферат