- Менеджмент - Бесплатно скачать рефераты, шпоры, лекции, реферат

Учёба.name - здесь можно скачать бесплатно рефераты, шпоры, шпаргалки, конспекты, лекции


УЧЁБА.name

Поможем эффективно подготовиться к зачётам, экзаменам и тестам!
У нас вы сможете найти, посмотреть и бесплатно скачать рефераты, шпоры,
шпаргалки, конспекты и лекции по различным предметам!
Скачать рефераты, шпоры, лекции » МенеджментСучасний стан виноробної промисловості та перспективи її розвитку на

Реферат

Дипломна робота на тему: "Управління Херсонським виноробним заводом у кризовій ситуації".

Метою роботи було: на основі вивчення діяльності підприємства запропонувати шляхи по виходу з кризи.

Дипломна робота написана на 100 сторінках, має 12 таблиць, 12 рисунків, 2 додатки та 40 джерел літератури.

ЗМІСТ
Вступ

Розділ
1. Характеристика виноробної галузі у сучасних умовах

1.1 Історія виникнення виноробної галузі


1.2.
Скачать реферат

Сучасний стан та тенденції використання трудових ресурсів у сільсько

31

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Т.П.ЖИТНИК УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

методичні рекомендації

(За редакцією доктора економічних наук,

професора В.І.Перебийніса)

Полтава -2007

Житник Т.П. Управління трудовими ресурсами: Методичні рекомендації / За ред. В.І.Перебийніса. - Полтава: ПДАА, 2007. - 47 с.

Методичні рекомендації розраховані на керівників і спеціалістів аграрних підприємств, органів державної влади і місцевого самоврядування, а також для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів при вивченні дисциплін "Менеджмент", "Менеджмент персоналу", слухачів закладів післядипломної освіти.


Скачать реферат

Теоретико-методологічні аспекти управління формуванням трудового кол

2

ЗМІСТВступ

РОЗДІЛ
1. Теоретико-методологічні аспекти управління формуванням трудового колективу підприємства
1.1. Сутність поняття "колектив", його зміст та значення в діяльності підприємства


1.2. Ознаки трудового колективу підприємства
1.3. Управління формуванням трудового колективу
1.4. Ефективність діяльності сформованого колективу підприємства

РОЗДІЛ
2. Аналіз процесу формування трудового колективу Відділу охорони здоров"я


2.1. Загальна характеристика Відділу охорони здоров"я


2.2. Управління трудовим колективом Відділу охорони здоров"я
2.3. Шляхи удосконаленн

Скачать реферат

Роль та місце кадрів в системі управління

2

Управління сільськогосподарськими підприємствами

План


1. Роль та місце кадрів в системі управління


2. Системи роботи з кадрами та характеристика їх складових


3. Організаційно-економічний механізм управління сільськогосподарськими формуваннями

3.1 Організаційно-адміністративні методи управління

3.2 Економічні методи управління

3.3 Соціально-психологічні методи управління

1. Роль та місце кадрів в системі управління

З розвитком і поділом суспільного процесу праці змінюються форми управління, посилюється процес спеціалізації окремих управлінських функцій, що виконуються групою працівників, які становлять апарат

Скачать реферат

Поняття матеріальних ресурсів підприємства та основні принципи управ

2

Приватний навчальний заклад

Інститут ділового адміністрування

Кафедра менеджменту та маркетингу

Контрольна робота

З дисципліни

«Операційний менеджмент"Кривий Ріг

Зміст

Управління матеріальними ресурсами та виробничими запасами

Організація диспетчеризації виробництва

Задача

Управління матеріальними ресурсами та виробничими запасами

В теперішній час на основі наукових розробок і господарської діяльності практики підприємств сформулювали основні принципи управління матеріальними ресурсами:

o плюралізм джерел забезпечення (матеріальні ресурсі можна купувати як у

Скачать реферат

Теоретичні основи управління реальними інвестиціями

Інститут менеджменту та фінансів при

Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка

кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Випускна кваліфікаційна робота

бакалавра з менеджменту на тему:

"Управління реальними інвестиціями на підприємстві "студента 4-го курсу спеціальності 6.050200 "Менеджмент організацій"

Морозова Олексія Еріковича

Науковий керівник: д. е. н., професор

Євтушевський В.А.

Київ - 2005 р.

Інститут менеджменту та фінансів при

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка


Скачать реферат

Стратегії правової охорони результатів досліджень і розробок

2

Реферат

на тему:

"Управління процесом набуття прав на об"єкти права інтелектуальної власності"

1. Стратегії правової охорони результатів досліджень і розробок

1.1 Стратегія захисту від конкурентів

Після того, як закінчено розроблення об"єкта права інтелектуальної власності, постає проблема її правової охорони (набуття прав на неї). З одного боку, правова охорона необхідний, щоб запобігти можливому в майбутньому порушенню прав недобросовісним конкурентом. З іншого - відмова від правової охорони на користь охорони прав у режимі комерційної таємниці іноді буває ефективнішим заходом. У цьому разі виникає потреба вибору між двома різними варіантами охорони прав.

Скачать реферат

Організація фінансової розробки проектно-кошторисної документації

2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра менеджменту

Курсова робота

з дисципліни "Управління проектами"

на тему: «Управління проектом: створення торгового комплексу"

спеціальності 7.050. 201 "Менеджмент організацій"

Виконав: студент 2 групи 5 курсу

спеціальності "Менеджмент організацій"

факультету менеджменту

Даниш Андрій Віталійович

Перевірив: Кропивко Сергій Максимович Рівне - 2009

План

Розділ
1. Організація фінансової розробки проектно-кошторисної документації. Визначення вартості проектних робіт
5
Скачать реферат

Управління проектами як система управління

32

МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Кафедра менеджментуКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Менеджмент"

на тему:

„Управління проектами на підприємстві"

Перевірив: доц. Сіренко І.В.

Виконав: Подвальна А.В.

студент гр. 3431

Миколаїв - 2007р.

Зміст


Скачать реферат

Організаційно-правові основи управління трудовими ресурсами в умовах

46

Зміст
Вступ
4
РОЗДІЛ
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПІДПРИЄМСТВІ.

9
1.1. Організаційно-правові основи управління трудовими ресурсами в умовах ринкової економіки
9
1.2. Система управління кадрами
16
1.3. Адаптація персоналу
17

РОЗДІЛ
2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
21
2.1. Особливості мотивації персоналу
21
2.2.
Оцінка персоналу
31
2.3. Професійне навчання та підвищення кваліфікації
33
2.4
. Планування кар"єри. Переміщення та звільнення працівників
35

РОЗДІЛ
3. КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ "КАРАМБОЛЬ"
41
3
.
1
Скачать реферат

Системний підхід до управління персоналом організації

1. системний підхід до управління персоналом організації

Система керування персоналом, тобто систематизироване й свідоме об"єднання людей, що діють для досягнення певних цілей містить у собі суб"єкт і об"єкт керування. Керування персоналом переслідує мети: 1-1- допомога фірмі в досягненні загальних цілей; 2-2- ефективне використання майстерності й можливостей працівників; 3-3- забезпечення фірми висококваліфікованими й зацікавленими службовцями; 4-4- прагнення до найбільш повного задоволення працівників своєю роботою.

Система цілей для керування персоналом, з одного боку, повинна відповідати на запитання, які конкретні потреби працівників, задоволення яких вони вправі жадати від адміністрації, а з іншого боку, які мети переслідує адміністрація і які умови вона

Скачать реферат

Методологічні основи управління персоналом на підприємстві

3

Вступ

3

Розділ І.

Управління проектами як система управління

ЗМІСТ

Вступ...................................................................................................................

3


1. Методологічні основи управління персоналом на підприємстві..............

5

1.1 Сучасні концепції використання людського фактора.....................

5

1.2 Методологія та зміст управління персоналом.................................

10


Скачать реферат